خانه / فرهنگیان / پرسش و پاسخ آزمون ضمن خدمت بهداشت روان
پرسش و پاسخ آزمون ضمن خدمت بهداشت روان

پرسش و پاسخ آزمون ضمن خدمت بهداشت روان

پرسش و پاسخ آزمون ضمن خدمت بهداشت روان

همچنین ببینید: 

آموزش نحوه گرفتن امتیاز ضمن خدمت بهداشت روان | فیلم آموزشی نحوه ی دریافت امتیاز

سوالات اصلی آزمون ضمن خدمت بهداشت ، مرحله اول و مرحله دوم ( توصیه می شود )

مجموعه سوالات به همراه پاسخ مربوط به آزمون ضمن خدمت بهداشت روان .

1- بهداشت رواني را تعريف كنيد.

مجموعه عواملي كه در پيشگيري از ايجاد يا پيشرفت روند اختلالات شناختي، احساسي و رفتاري در انسان مؤثرند.

2- طبقه بندي سطوح بهداشت (توسط هيوليوال و گورني كلارك) را بيان كنيد.

پيشگيري اوليه: پيشگيري از ايجاد اختلال در كل جامعه

پيشگيري ثانويهشناسايي و درمان سريع اختلالات و جلوگيري از شيوع آن

پيشگيري ثالثيه: جلوگيري از گسترش عوارض جنبي اختلالات

3- اصول اساسي بهداشت رواني را نام ببريد.

1) احترام به شخصيت خود و ديگران  2) شناخت محدوديت‌هاي خود و ديگران  3) دانستن اين حقيقت كه رفتار انسان معلول عواملي است  4) آشنايي به اينكه رفتار هر فرد تابع تماميت وجود اوست.  5) شناسايي نيازها و محرك‌هايي كه باعث ايجاد رفتار و اعمال انسان مي شود.

4- غدد داخلي بدن را نام برده و توضيح دهيد.

غده تيروئيد: پايين گردن و دو طرف شش‌ها قرار دارد و وظيفه آن ترشح هورموني بنام تيروكسين است كه:

ترشح كم آن باعث كم شدن فعاليت شده و عوارض آن يأس و افسردگي است.

ترشح زياد آن باعث زياد شدن فعاليت شده و عوارض آن هيجان، عصبانيت و اضطراب است.

غده هيپوفيز: در مغز قرار دارد و پنج نوع هورمون مختلف ترشح مي‌كند مانند هورمون رشد و هورمون جنسي.

ترشح زياد هورمون رشد در كودكي باعث رشد سريع استخوان‌ها و عضلات شده و شخص داراي اندام غول‌پيكري مي‌شود.

ترشح زياد هورمون رشد بعد از بلوغ، باعث توقف رشد قد شده و در عوض دست و پا بطور غيرعادي بزرگ مي‌شود.     ترشح كم هورمون رشد باعث مي‌شود كه شخص كوتاه قد بماند.

ترشح زياد هورمون جنسي باعث بلوغ زودرس مي‌شود. و ترشح كم آن موجب بلوغ ديررس مي‌شود.

غده آدرنال (اپي نفرين): در كليه‌ها قرار دارد كه قسمت بيروني غده، هورمون كورتين ترشح مي‌كند و قسمت دروني آن هورمون آدرنين ترشح مي‌كند.

ترشح كم هورمون كورتين باعث تقليل علاقه جنسي، پايين آمدن فشار خون، حساسيت زياد به جراحت، بي‌خوابي و حساسيت فوق‌العاده به گرما و سرما مي‌شود.

ترشح هورمون آدرنين باعث افزايش سرعت ضربان قلب، بالا رفتن فشارخون و توقف هضم غذا مي‌شود.

غدد هورمون‌هاي تناسلي: علاوه بر توليد سلول‌هاي جنسي، در مشخصات جسمي مثل رشد مو و كيفيت صدا تأثير دارد.

ترشح كم آن در مردها باعث كمي موي ريش و نازكي صدا مي‌شود.

ترشح اين غدد در زنها روي تكامل پستان‌ها، صدا ، قاعدگي و حاملگي مؤثر است.

5- وظيفه دستگاه خودكار اعصاب چيست و قسمت‌هاي مختلف آن را بيان كنيد.

تعادل داخلي بدن را حفظ مي كند و وظيفه اش تنظيم اعمال حركتي است. مانند كنترل عضلات، غدد و قلب.

دستگاه خودكار اعصاب شامل دو قسمت است: سمپاتيك و پاراسمپاتيك

سمپاتيك: در وسط نخاع قراردارد (هنگام ترس و خشم فعال مي شود) و هنگام فعاليت شديد، انرژي بدن را زياد مي‌كند.

پاراسمپاتيك: در بالا و پايين نخاع قرار دارد و تمايلات جسمي (مثل گرسنگي) و تمايلات جنسي(شهوت) را اداره مي‌كند.

اگر فعاليت سمپاتيك چيره شود: ضربان قلب و عرق بدن زياد مي شود و فشار خون بالا مي‌رود.

اگر فعاليت پاراسمپاتيك چيره شود: ضربان قلب كم مي‌شود، مردمك چشم منقبض و فعاليت گوارشي زياد مي‌شود.

6- وظيفه دستگاه مركزي اعصاب چيست؟

برقراري تعادل ميان بدن و محيط خارجي/ تنظيم فعاليت‌هاي حسي و حركتي مثل كنترل تفكر، شرمندگي، اضطراب …

7- احساس ايمني در نوزادان و كودكان چگونه تأمين مي شود؟

شيردادن بوسيله پستان مادر، ابراز محبت مادرانه و رابطه صميمانه با نوزاد باعث تأمين احساس ايمني در نوزاد مي‌شود.

كودك بايد مطمئن باشد كه والدينش او را دوست دارند و به او محبت مي كنند. اگر بيش از يك كودك در خانواده باشد، هريك را بخاطر شخصيت خود او دوست داشته باشند. و ميان آنها تبعيض قائل نشوند.

8- خودپنداري چيست و حالات مختلف آن را بيان كنيد.

تصويري كه هر فرد از شخصيت خود در ذهنش دارد را خودپنداري گويند.

اگر خودپنداري فرد از خودش مثبت باشد، فرد سلامتي رواني دارد. و اگر منفي باشد، فرد سلامت رواني ندارد.

تعريف كارل راجرز از خودپنداري: تصور دائمي هر فرد براي ارزشي كه براي خود قائل است.

پرسش و پاسخ آزمون ضمن خدمت بهداشت روان

9- عوامل توافق در زندگي چيست؟

1) رشد عاطفي  2) تشابه طرز فكر و سليقه ها   3) تشابه مذهبي  4) تشابه تحصيلي و طبقاتي  5) تشابه طرز فكر نسبت به امور جنسي  6) تشابه علاقه به زندگي و سرعت عمل در كارها  7) رابطه با خانواده زن و شوهر

10- استرس را تعريف كرده و روش‌هاي پيشگيري از ايجاد استرس را بيان كنيد. (استرس در لغت به معناي فشار است)

درجه سوز و ساز بدن بر اثر فشارهاي زندگي را استرس گويند.            روش‌هاي پيشگيري آن  عبارتست از:

هدف‌هاي كوتاه مدت: اهدافي كه به آساني و بدون تلاش مي‌شود به آنها رسيد. مانند لذت‌هاي ساده و طبيعي مثل لذت بردن از طبيعت، تفريح، گردش، راه رفتن، نقاشي…

هدف‌هاي درازمدت: براي به دست آوردن خوشبختي فرد در آينده است. براي زندگي شاد و طولاني

هدف نهايي: براي رسيدن كمال و حد نصاب ارزش وجود خود. بوسيله ايجاد تعادل بين هدف‌هاي كوتاه‌مدت و درازمدت

11- رفتار پرخاشگري را توضيح دهيد.

اين رفتار اغلب بعد از محروميت ايجاد مي شود. گاهي افراد رفتار پرخاشگري خود را پنهان يا سركوب مي‌كنند اما اين امر موقتي است و بالاخره اين پرخاشگري روزي خود را نشان مي‌دهد. مثلا كودكي كه در كلاس مسخره شده او در صدد تلافي آن در كودكي ضعيف‌تر از خود است. و اگر در كلاس نتواند، در خانه به خواهر يا برادر كوچكتر خود انتقال مي‌دهد.

رفتار پيشوايان و مصلحان براي برقراري عدالت نوعي پرخاشگري است. چون نياز او براي رسيدن به مقام اجتماعي سركوب شده و باعث ايجاد تنفر نسبت به وجود فاصله طبقاتي در جامعه شده، لذا زندگي خودرا وقف به دست آوردن حقوق مساوي براي مردم مي كند. (يا رفتار امثال هيتلر، صدام، خفاش شب …)

اضطراب نورتيك: اضطرابي كه به صورت آزاد و سيال و مدام وجود دارد. مثل ترس از ارتفاع يا ترس از حيوانات

مشخصات: ترس، تشويش، شك و ترديد، ناتواني در تصميم، احساس بيچارگي، عصبانيت

12- بيماري از هم پاشيدگي رواني چيست؟ و چگونه ظهور مي‌كند؟

از بين رفتن هسته مركزي شخصت است كه به سه صورت ظهور مي‌كند.

1) نسيانفراموشي موقت تجاربي كه با قسمت نامطلوبي از شخصيت توأم است.

2) فوگ: وقتي كه فراموشي طولاني شود و موجب سرگرداني و آوارگي مي شود.

3) تعدد شخصيت: از هم پاشيدگي رواني بسيار شديد.

13- بيماري(يا اختلال) هيستري چيست و عوامل ايجاد آن را بيان كنيد و خصوصيات شخصيتي آن را بگوييد؟

نوعي اختلال رواني است كه بصورت عوارض جسمي بروز مي كند. مانند لرزش دست يا پرش چشم

علل ايجاد هيستري: محروميت شديد در نياز اصلي فرد، طوري كه برايش غيرقابل تحمل است و سعي مي‌كند خود را فريب دهد.

شخصيت هيستري: افرادي برونگرا، خودخواه، تلقين‌پذير، جاه‌طلب و احتياج به تمجيد دارند

14- مكانيزم‌ سازگاري چيست و انواع آن را نام برده و توضيح دهيد.

تعريف: وسيله اي است براي ارضاي غيرمستقيم احتياجات يا كم كردن اضطراب يا بدست آوردن احساس اعتماد به نفس

جبران: كم كردن يا جبران احساس حقارت كه (بر اثر رفتار نامطلوب) در فرد بوجود آمده است. مثلا ميل تسلط بر ديگري نوعي از رفتار جبراني است كه راهي براي پوشاندن احساس حقارت است. (مثلاً جثه كوچك و كوتاهي قد ناپلئون بوسيله جاه‌طلبي جبران شده است.)

تعويض: وقتي فردي احساس حقارت شديد مي كند و سعي مي كند آن را در ديگران جبران كند.

كه اين تعويض هم مي تواند مضر باشد هم مي توان مفيد واقع شود.

جبران از طريق كودكان: جبران شكست بوسيله موفقيت كودكان توسط والدين آنها

مثلا مادر جاه‌طلبي كه نتوانسته حرفه‌اي بياموزد، به فرزندش فشار مي‌آورد كه ازدواج نكند و حرفه‌اي را بياموزد.

جنايت: يك رفتار جبراني است، مثلا پسري كه همسالانش او را آدم ضعيفي مي‌دانند، او براي جبران، دست به اعمال خطرناك مثل دزدي مي‌زند.

تصعيد: جبران محروميت بوسيله فعاليت هاي ديگر/ مثلا معتادي كه براي محروميتي كه در زندگي دارد به مواد مخدر روي مي‌آورد.

همانندسازي: براي بالا بردن مقام خود رابطه عاطفه شديد با ديگران برقرار كردن

مثلا پسري كه به قدرت پدرش مي نازد. يا همانند سازي افراد با بازيكنان سرشناس فوتبال/ احساس غرور اعضاي خانواده به برادر مشهور خود. / اين غرور اگر به مقدار كم باشد مطلوب است. چون باعث انگيزه مي شود. اما اگر در آن افراط شود ممكن است فرد از خود هيچ ابتكاري نشان ندهد و به تدريج احساس پوچي كند.

دليل‌تراشي: دليل تراشي براي عملي كه از نظر اجتماعي ناپسند است. مثلا دانش‌آموزي كه در امتحان رد مي‌شود و دليل مي‌آورد كه امتحان سخت بوده.

هذيان: دليل تراشي شديد، طوري كه امر براي خودش هم مشتبه مي شود

برون‌فكني: وقتي كه فرد دليل بي‌ربطي براي اتفاقي بيان كند. يا وقتي كه فرد اختلالات رواني خود را در ديگران ببيند.

منفي‌بافي: مقاومت شديد در مقابل پيشنهادات ديگران (براي جلب توجه)/ مثلا غذا نخوردن، حرف نزدن، انجام كاري برخلاف آنچه از شخص انتظار دارند.

رؤياي روز: ارضاي احتياجات و آرزوها بوسيله تخيل در بيداري./ مثلا فرد تصور مي كند كه قهرمان فوتبال مي‌شود.

بازگشت: عقب‌نشيني از مشكلات زندگي و بازگشت به مراحل قبلي. كه چنين فردي احساس مي‌كند قادر به حل مشكلاتش نيست. مثلا بازگشت به دوران كودكي چون شيرين تر هستند راحت تر به ياد مي‌آيند.

سركوبي: فراموشي اتفاقات نامطلوب. اين افراد وقتي غمناك هستند تظاهر به خوشحالي مي‌كنند. يا اگر شخصي را دوست دارند، تظاهر به بي‌اعتنايي مي كنند./ فرد به خود مي‌قبولاند كه اتفاقي اصلا روي نداده و اين امر باعث افزايش اضطراب مي‌شود. / آنها موقتا سركوب مي شوند، ولي در موقعيت ديگر دوباره باعث اضطراب مي‌شوند.

15- بيماري(يا اختلال) فوبي چيست و عوامل اصلي آن را بيان كنيد.

ترس شديد از شيئي يا موقعيت يا موجودي، با وجود اينكه مي داند خطر واقعي ندارد.

مثلا ترس از مكان بلند، مكان باز، خون، آب، تاريكي، نور قوي، حيوانات …

عوامل اصلي:  1) ترس شديد  2) عكس‌العمل شرطي  3) برون فكني (تعارض شديد) كه دليلش مجهول است.

16- اختلال افسردرگي چيست؟

افرادي كه دچار افسردگي شديد هستند مثلا افسردگي حاصل از مرگ عزيزان

علائم آن: توهم، ادراك غير عادي، تمايل به انتحار و عقب‌افتادگي تفكر

17- بيماري (يا اختلال) وسواس را توضيح دهيد. و افراد مبتلا به آن داراي چه خصوصيتي هستند؟

تكرار افراطي و بدون اراده اعمال و افكار كه قادر به دور كردن آنها نيستند.

خصوصيات: اعتماد به نفس ندارند، خود را بي ارزش مي‌دانند، احساس حقارت مي كنند.

در حالت بحراني ابتدا پرخاشگري مي كنند و بعد خودآزاري و سپس خود را سرزنش مي كنند.

18- پسيكوز را تعريف كنيد و بر چند نوع است؟

پسيكوز: يا جنون به رفتار غيرعادي و ناتواني در مواظبت از خود گويند كه براي ديگران ايجاد خطر مي كند.

بر دو نوع است:        1) پسيكوز عضوي: كه در آن نقص جسمي وجود دارد.

2) پسيكوز كنشي: كه در آن نقص جسمي وجود ندارد.

19- پسيكوز از نظر روانشناسي چه مشخصاتي دارد؟

1) عدم تماس با واقعيت يا تعبير غيرعادي از آن

2) ختلال شديد و مداوم عاطفي

3) بازگشت به رفتارهاي قبلي بويژه كودكي

4) از بين رفتن تعادل شخصيت

5) اختلال حاد يا مزمن در طرز تفكر و ادراك

20- اختلالات پسيكوز كنشي (پسكوتيك) را نام برده و توضيح دهيد.

1) شيزوفرني: افرادي كه بين دنياي درون و دنياي واقعي آنها شكاف ايجاد شده.

2) پسيكوز عاطفي: افرادي كه اختلال شديد در عواطف شخصي دارند

3) واكنش پارانوعيد: افرادي كه تعادل رواني خوبي دارند، آرام، خونسرد و حسابگرند

4) پسيكوز پيري: افسردگي دوران پيري را گويند. افراد پيري كه احساس مي كنند ديگه كاري از آنها بر نمي آيد.

21- انواع اختلال اسكيزوفرني (شيزوفرني) را نام برده و توضيح دهيد.

نوع ساده: بي‌اعتنايي و بي‌علاقه‌گي شديد/ چون اضطراب آنها در اجتماع بالا مي‌رود، ترجيح مي‌دهند تنها باشند.

نوع آشفته: رفتار احمقانه مثل خنده هاي بي‌جا يا توهم شديد.

كاتاتوني: افرادي كه دچار بهت‌زدگي و افسردگي هستند كه عصبي و پرخاشگرند.

پرانوئيد: افرادي كه توهم خودبزرگ‌بيني و سوءظن شديد دارند (مثلا دست‌ها را بصورت دعا مدتها بالا نگه مي دارند)

22- بيماري مانيك دپرسيو (يا اختلال دوقطبي) چيست و انواع آن را بيان كنيد.

افرادي كه تغيير حالت شادي و غمگيني آنها بيش از حد معمول است. و بر سه نوع هستند:

1) نوع مانيك: هيجان بيش از حد دارند/ عصبانيت شديد/ انرژي زيادي پيدا مي كنند.

2) نوع دپرسيو (دپرسيون): احساس غم و اندوه و بيچارگي/ مرتب آه و ناله مي كنند/ نه غذا مي‌خورند نه صحبت مي‌كنند.

3) نوع دوراني: مخلوطي از مانيك و دپرسيو است كه يكي بعد از ديگري انجام مي شود.

23- روش هاي درمان بيماري هاي رواني را بيان كنيد.

1) پزشكي: بوسيله دارو درماني ، شك وارد كردن و جراحي مغز

2) روان درماني: بوسيله ايجاد ارتباط كلامي بين بيمار و متخصص

3) رفتار درماني: بوسيله اصول رفتار گرايي و يادگيري

همچنین ببینید :

کلمات کلیدی : پرسش و پاسخ آزمون ضمن خدمت بهداشت روان ، سوال و پاسخ ازمون ضمن خدمت بهداشت روانی ، ازمون تخصصی بهداشت روان ، ازمون ضمن خدمت بهداشت روان، سوالات ازمون ضمن خدمت بهداشت روان همراه با پاسخ ، خلاصه ازمون ضمن خدمت بهداشت روان سوالات رایگان ضمن خدمت بهداشت روان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *