خانه / فرهنگیان / میزان افزایش پلکانی کارمندان دولت چقدر است؟ | محاسبه مقدار افزایش حقوق فرهنگیان
میزان افزایش پلکانی کارمندان دولت چقدر است؟ | میزان افزایش حقوق پلکانی فرهنگیان

میزان افزایش پلکانی کارمندان دولت چقدر است؟ | محاسبه مقدار افزایش حقوق فرهنگیان

میزان افزایش پلکانی کارمندان دولت چقدر است؟ | میزان افزایش حقوق پلکانی فرهنگیان:

پس از کش و قوس های فراوان دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان در سال 97 و به تعویق انداختن آن تا خرداد و احتمالا تیر، میزان حدودی افزایش حقوق کارمندان به شرح ذیل می باشد:

 اصلاحیه مصوبه افزایش حقوق سال ۹۷: قبلاً این رویه وجود داشت که مبلغ افزایش حاصل از فرمول ضریب تعدیل صرفاً به عنوان یک مبلغ ثابت در انتهای حکم کارگزینی آورده شود. با این اصلاح، افزایش حاصله مستقیماً در هر کدام از اقلام حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی وارد شده و بالتبع در مواردی همچون مبلغ اضافه کاری، حقوق بازنشستگی، پاداش بازنشستگی و هر پرداختی که تابعی از این اقلام است، تأثیرگذار خواهد بود.

میزان افزایش حقوق فرهنگیان بر اساس بخشنامه جدید :

روش محاسبه افزایش‌حقوق سال۱۳۹۷ با توجه به بخشنامه اعلام شده از سوی هیئت وزیران

افزایش حقوق سال ۹۷ به این ترتیب خواهد بود که علاوه‌بر افزایش 6درصدی در ضریب ریالی، آیتمی تحت عنوان ضریب‌تعدیل با توجه به فرمول به جمع احکام اضافه می‌شود.

به‌عنوان‌مثال افرادی که حقوق و مزایای آنها در داخل حکم‌ جدید برابر ۱/۵ میلیون تومان باشد، ضریب تعدیلشان مطابق محاسباتی که در زیر قرار داده شده است ۷/۷ درصد خواهد بود که این درصد برابر مبلغ ۱/۱۵۵/۰۰۰ ریال خواهد بود که به مبلغ ریالی احکام سال جدید اضافه می‌شود و برای کسی که حکم سال ۹۷ او برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب تعدیل صفر خواهد بود و مبلغی به جز افزایش ۶درصد به حقوقشان اضافه نخواهد شد.

ضرایب‌تعدیل بر حسب میزان حقوق سال۹۷ :

15 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 7.7 درصد 1,155,000 ریال

16 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 7.48 درصد 1,196,800 ریال

17 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 7.26 درصد 1,234,200 ریال

18 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 7.04 درصد 1,267,200 ریال

19 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 6.82 درصد 1,295,800 ریال

20 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 6.6 درصد 1,320,000 ریال

21 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 6.38 درصد 1,339,800 ریال

22 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 6.16 درصد 1,355,200 ریال

23 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 5.94 درصد 1,366,200 ریال

24 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 5.72 درصد 1,372,800 ریال

25 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 5.5 درصد 1,375,000 ریال

26 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 5.28 درصد 1,372,800 ریال

27 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 5.06 درصد 1,366,200 ریال

28 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 4.84 درصد 1,355,200 ریال

29 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 4.62 درصد 1,339,800 ریال

30 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 4.4 درصد 1,320,000 ریال

31 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 4.18 درصد 1,295,800 ریال

32 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 3.96 درصد 1,267,200 ریال

33 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 3.74 درصد 1,234,200 ریال

34 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 3.52 درصد 1,196,800 ریال

35 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 3.3 درصد 1,155,000 ریال

36 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 3.08 درصد 1,108,800 ریال

37 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 2.86 درصد 1,058,200 ریال

38 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 2.64 درصد 1,003,200 ریال

39 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 2.42 درصد 943,800 ریال

40 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 2.2 درصد 880,000 ریال

41 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 1.98 درصد 811,800 ریال

42 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 1.76 درصد 739,200 ریال

43 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 1.54 درصد 662,200 ریال

44 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 1.32 درصد 580,800 ریال

45 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 1.1 درصد 495,000 ریال

46 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 0.88 درصد 404,800 ریال

47 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 0.66 درصد 310,200 ریال

48 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 0.44 درصد 211,200 ریال

49 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 0.22 درصد 107,800 ریال

50 میلیون ریال ضریب تعدیل برابر 0 درصد 0 ریال

برای محاسبه‌ی افزایش حقوق ۹۷ ازحکم کارگزینی مبالغ ریالی بازنشستگی یعنی مواردی که ضریب جلوی آنها نوشته شده است را جمع کنید، بعد عدد حاصل را به وسیله ماشین حساب در عدد ۶ و بعد در علامت درصد ضرب کنید. این رقم میزان افزایش ۶ درصد خواهد بود.

در نهایت مجموع افزایش ۶درصد و ضریب تعدیل، افزایش حقوق شما در سال ۹۷ خواهد بود.

میزان افزایش پلکانی کارمندان دولت چقدر است؟

 دریافتی های بین ۱,۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان چقدر افزایش حقوق دارند؟

چنانچه در سال ۱۳۹۶ درآمدی بین ,۱,۵۰۰ تا دو میلیون تومان دریافت می کرده اند در سال آینده افزایش حق الزحمه و حقوق آنها ۱۸ درصد خواهد بود که این مبلغ بین ۲۷۰  تا ۳۶۰ هزار تومان متغییر است .

 دریافتی های بین ۲ تا ۲,۵۰۰  در سال ۱۳۹۷ چقدر افزایش حقوق دارند ؟

کارمندان دولتی که در سال قبل تا دو میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت می کرده اند در سال جدید کلا ۱۷درصد به  حقوق آنها افزوده خواهد شد و این مبلغ بین ۳۶۰ تا ۴۲۵ هزار تومان خواهد بود . در واقع این مبالغ حداقل و حداکثر دریافتی این رنج دریافتی بوده و به آنها پرداخت می گردد.

 میزان افزایش حقوق ۲,۵۰۰ تا ۳ میلیون تومان چقدر خواهد شد ؟

کسانی که در سال ۱۳۹۶ میزان حق الزحمه آنها بین دو و نیم تا سه میلیون تومان بوده است در سال آینده ۱۶درصد به دستمزد آنها افزوده خواهد شد و افزایش حقوق آنها بین مبالغ ۴۰۰ تا ۴۸۰ هزار تومان میشود.

کارمندانی  ۳ تا ۳,۵۰۰ دریافتی داشته اند افزایش حقوق آنها در سال ۹۷ چقدر است ؟

کارمندانی که در سال ۹۶ حق العملی بین ۳ تا سه میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کرده اند در سال بعد ۱5درصد افزایش حقوق خواهند داشت. مبلغ ریالی این درصد تعیین شده بین ۴۵۰  تا ۵۲۴۰۰۰ تومان بوده و از ابتدای سال پرداخت می گردد.

 دریافتی های بین ۳,۵۰۰ تا ۴ میلیون تومان در سال ۹۶ چقدر افزایش حقوق خواهند داشت ؟

اشخاصی که در استخدام دولت هستند و در سال ۹۶ حق الزحمه انها بین سه میلیون و پانصد تا چهارمیلیون تومان بوده است در سال ۱۳۹۷ افزایش دریافتی آنها تا ۱۴درصد می شود . این رقم بین ۴۹۰ تا ۵۶۰ هزار تومان خواهد بود.

 حقوق های بین ۴ تا ۴,۵۰۰  در سال ۹۷ چقدر افزایش می باید ؟

افرادی که در سال ۹۶ میزان دستمزد انها بین 4تا 4500 بوده است، افزایش حقوق انها در سال جدید ۱۳درصد در نظر گرفته شده و الیته با نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی مطابقت خواهد داشت . این افراد رقمی بین ۵۲۰  تا ۵۸۵,۰۰۰ دریافت خواهند کرد .

دریافتی های بین ۴,۵۰۰  تا ۵ میلیون تومان چقدر افزایش حقوقی دارند؟

کارمندانی که بین4500 تا 5میلیون تومان دریافتی دارند، باید منتظر افزایش دریافتی تا سقف ۱۲درصد باشند که رقم ریالی آن بین ۵۴۰  تا ۶۰۰,۰۰۰ تومان خواهد شد.

البته این اعداد و ارقام نسبی بوده و تا زمانی که احکام واقعی صادر نشود نمی توان در باره میزان افزایش حقوق ها اظهار نظر دقیقی داشت .

به روزرسانی : بخشنامه جدید افزایش حقوق فرهنگیان سال 97 صادر گردید :

همچنین در مجله پادینا بخوانید:

کلمات کلیدی :میزان افزایش پلکانی کارمندان دولت چقدر است؟ ، نحوه محاسبه مقدار افزایش حقوق فرهنگیان ، میزان افزایش پلکانی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *