خانه / فرهنگیان / جواب بازخوردهای ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان
جواب بازخوردهای ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان

جواب بازخوردهای ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان

جواب بازخوردهای ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان:

بسیاری از همکاران فیلم های دوره ی ضمن خدمت بهداشت روان را مشاهده کرده اما در ارائه ی بازخورد آن دچار تردید هستند. شما می توانید از بازخورد های ارائه شده مربوط به هر جلسه کمک گرفته و با اطلاعات فراگرفته خود برای ارائه بازخورد مناسب در سامانه رایادرس استفاده نمایید.

بازخوردکلی جلسه اول

دراین قسمت  تغییرات گسترده روانشناختی دردوره های رشدی دانش آموزان وبحث روانی دانش آموزان وعوامل مهم رشد وبهم ریختگی روان شناختی  دانش آموزان رایادگرفتم.همچنین باحوزه های بهداشت روان که شامل توصیف، تبیین و اصلاح رفتار بود آشناشدم.یاد گرفتم چگونه درمدرسه کار آمد باشم.

جلسه101

دراین قسمت یادگرفتم:1-تغییرات گسترده روانشناختی دردوره های رشدی دانش آموزان2-چگونه درمدرسه کارآمد باشم 3-بهداشت روان درحوزه های(توصیف، تبیین و اصلاح رفتار)بیان می شود.

جلسه102

دراین بخش ویژگی های روانشناختی شامل: وضعیت شناختی،بحث روانی دانش آموزان،عوامل مهم رشد وبهم ریختگی روانشناختی راآموختم.همچنین شناخت ویژگی های روانشناختی دانش آموزان ابتدایی ،شناخت ویژگی های سنین 9تا11سال که شامل:کنجکاوی،همنوایی ،تعارض واحساس کفایت وقضاوتهای ارزشی بود را آموختم.

بازخوردکلی جلسه دوم

دراین بخش با آسیبها ومشکلات روانشناختی شایع دانش آموزان شامل: احساس حقارت ،یاس ونا امیدی،استرس ، اضطراب وتعارض نقش ها آشنا شدم .

جلسه201

آشنایی با موضوع احساس حقارت که ناشی از دوعامل1-جسمانی2-روانشناختی است.یادگیری نشانه های احساس حقارت وچگونگی کنترل احساس حقارت همچنین یاس وناامیدی وازخودبیگانگی را آموختم.

جلسه202

بامشکلات دیگر روانشناختی شامل: استرس، اضطراب وتعارض نقش ها آشناشدم. علائم ونشانه های استرس را آموختم.ضمن آشنایی با مفهوم اضطراب بامنبع اصلی اضطراب امنیت که سه نوع امنیت درمدرسه،امنیت درخانه وامنیت دراجتماع آشنا شدم.

بازخوردکلی جلسه سوم

دراین بخش با دیگر آسیبها ومشکلات روانشناختی شایع دانش آموزان شامل : 1-بزهکاری2-بی قراری3-اعتیاد4-اینترنت وفضای مجازی5- افسردگی  آشناشدم.

جلسه301

دراین قسمت با آسیبها ومشکلات روانشناختی شایع ازجمله: بزهکاری و بی قراری وراه حل ها وراههای کمک به دانش آموزان مبتلا را یادگرفتم.

جلسه302

دراین قسمت درادامه آسیبها ومشکلات روانشناختی شایع دانش آموزان با اعتیاد ،اینترنت وفضای مجازی وافسردگی آشنا شدم.نشانه های اعتیاد دانش آموزان مبتلا راآموختم.مهمترین مشخصه های اعتیاد به فضای مجازی را یادگرفتم.باعوامل افسردگی که ممکن است منجربه خودکشی شود آشنا شدم.

جواب بازخوردهای ضمن خدمت  بهداشت روان فرهنگیان

بازخورد کلی جلسه چهارم

این دوره درمورد ترس و پرخاشگری و کبرو غرور صحبت نموده است

جلسه 401

مسایل بسیار جالبی در مورد ترس دانش اموزان و همچنین در موردپرخاشگری انها مطرح شده

جلسه 402

در این فیلم غرور و تکبر دانش اموزان و دلایل انها مطرح شده و روشهای مقابله با انها که بسیار مفید بوده

بازخورد کلی جلسه پنجم

در این جلسه در ادامه مسایل مطرح شده در زمینه مشکلات شایع دانش اموزان به مباحث خودکشی و حسادت و و رقابتهای نادرست گفتگو میکند و همچنین در مورد نقش عوامل مدرسه مانند معلم مشاور و و…

جلسه 501

در این فیلم مسایل ارزنده ای در مورد مشکلاتی مثل حسادت در بین دانش اموزان بیان شده و همینطور رقابتهای ناسالمی که جلوی پیشرفت انها را میگیرد.همچنین در مورد خودکشی و عواملی که باعث میشود دانش اموزی دست به خودکشی بزند بیان شده که بسیار کاربردی بوده است

جلسه 502

در این فیلم در مورد نقش کارکنان مدارس و عملکردی که انهادر زمینه های مختلف روانی دانش اموزان دارند صحبت شده است

همچنین در مجله پادینا بخوانید :

آموزش نحوه گرفتن امتیاز ضمن خدمت بهداشت روان | فیلم آموزشی نحوه ی دریافت امتیاز

دانلود رایگان متن خلاصه فیلم ضمن خدمت بهداشت روان + نمونه سوال

نحوه نمره گزاری دوره ضمن خدمت بهداشت روان با كد 95005118

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *