خانه / فرهنگیان / دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان :

دانلود نمونه سوالات اصلی مرحله اول و دوم آزمون ضمن خدمت بهداشت روان ( توصیه شده) :

۲۵۰ سوال ضمن خدمت بهداشت روان . سوالات مرحله اول و دوم، تقریبا همه سوالات آزمون در این مجموعه وجود دارد و با جست و جو میتوانید پاسخ همه سوالات را مشاهده و نمره کامل را کسب نمایید.

دانلود رایگان متن خلاصه فیلم ضمن خدمت بهداشت روان + نمونه سوال

بهداشت (سلامت) روان چيست؟

سلامت روان به نحوة تفکر، احساس و عمل شما مربوط می شود .

بطور کلی مردمی که از سلامت روان خوبی برخوردار هستند:

  • دارای نگرش مثبت هستند … آنها آماده بر خورد با مشکلات زندگی هستند.
  • در مورد خود و ديگران احساس خوبی دارند.
  • در محيط کار و فعاليتشان و در روابط شان مسئو ليت پذير هستند.

وقتی از سلامت روان خوبی برخوردار باشيد، انتظار بهترين چيزها را در زندگی داريد … وآماده برخورد با هر حادثه‌ای  هستيد.

چرا بايد در مورد سلامت روان بدانيم؟

چون با آموختن ويژگی های سلامت روانی، بهتر می توانيد به آن دست پيدا کنيد.سلامت روانی در بسياری از موارد مانند سلامت جسمانی است.

سوالات آزمون اصلی ضمن خدمت بهداشت روان ، مرحله اول و دوم در سایت قرار گرفت :

در این زمینه ببینید :

سوالات 4 گزینه ای ( تستی) ضمن خدمت بهداشت روان :

1ـ بهترین تعریف برای مفهوم ( بهداشت روانی) کدام است؟
الف) سبب شناسی بیماریهای روانی برای پیشگیری
ب ) معیاری برای سنجش بیماری روانی
ج ) کاربرد معیارهایی که از شیوع بیماری روانی کاسته و متضمن سلامت و سازگاری افراد جامعه باشد.
د ) برخورداری افراد جامعه از سلامت کامل جسمانی و رابطه نامناسب با یکدیگر

2ـ بهداشت روانی را یک نوع …… از بروز بیماری روانی و سالم سازی محیط روانی اجتماعی می‏دانند.
الف) شناخت
ب ) طبقه
ج) سیستم
د) پیشگیری

3ـ فرد بهنجار کسی است که به …… پاسخ می‏دهد و رفتارش به اکثریت جامعه نزدیک است.
الف) پرسشها
ب ) توقعات و انتظارات اجتماع
ج ) بی‏هنجار گروه
د ) رفتارهای پرخاشگرانه

4ـ واکنشهای تند و عصیان گرایی نوجوانان نشانه …… است؟
الف) بی‏اعتنایی به عقاید دیگران
ب ) بیماری روانی
ج ) رفتارهایی برای رسیدن به استقلال و هویت
د ) انحراف از قوانین

5ـ بنابر دیدگاه آماردانان:
الف) کسی که از میانگین جامعه انحراف دارد از بهداشت روانی بی‏بهره است
ب ) تعریف افراد بهنجار دشوار می‏باشد
ج ) علائم بیماری روانی است که اهمیت دارد
د ) هیچ‏یک از تعاریف فوق صحیح نمی‏باشد

6ـ مفهوم سلامت فکر و روان از نظر کارشناسان سازمان بهداشت روانی کدام است؟

الف) انطباق روانی فرد با محیط اطراف
ب ) قابلیت ارتباط موزون با دیگران، تغییر محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها بطور منطقی و مناسب
ج ) توانایی کامل برای ایفای نقشهای فردی
د ) رسیدن فرد به مطلوبترین درجه رشد ذهنی

7ـ نبودن علایم بیماری روانی یا از بین رفتن علائم در اثر درمان به معنای…..
الف) آن است که فرد از سلامت روانی برخوردار است
ب ) خاتمه دوره درمان است
ج ) آن نیست که فرد از سلامت روانی برخوردار است
د ) هیچ یک از موارد فوق

8ـ از نظر پزشکان هدف اصلی از درمان بیمار روانی ….. می‏باشد.
الف ) قبول شراط فعلی
ب ) کنترل رفتارهای پرخاشگرانه
ج ) ایجاد یک شخصیت کامل و ایده‏آل برای بیمار
د ) قادر کردن بیمار به زندگی در خانواده و اجتماع و سازش کامل با محیط

9ـ ملاک سلامت وتعادل ر وان از نظر مر دان پزشکان کدام است ؟
الف) توانایی سازش با محیط ،انعطاف پذیری ، قضاوت عادلانه ودرست دربرابر ناکامیهاوفشارهای روانی
ب) توانایی کنترل موقعیتهادرمواجهه با مشکلات زندگی فردی و اجتماعی
ج ) انعطاف در برابر ناملایمات و ناکامیها و انتخاب مسیر بهتر برای مشکلات .
د ) از بین رفتن تمامی علائم بیماری روانی

10ـ به نظر روانکاوان، در بیمار روانی ….. نتوانسته بین ….. و ….. تعادل ایجاد کند.
الف) نهاد، من، من برتر
ب ) من، نهاد، من برتر
ج ) من برتر، نهاد، من
د ) هیچکدام

11ـ تعریف بهداشت روانی از نظر مکتب رفتارگرایی کدام است؟

الف) احساس مسؤلیت درقبال جامعه
ب ) پذیرش مسؤلیت عمل توسط خود فرد و یادگیری رفتار مناسب.
ج) یادگیری رفتارهای ناسازگار با مشاهده خشونت در تلویزیون
د ) بهداشت روانی رفتاری است که آموخته می‏شود و با محیط سازگاری دارد

12ـ اختلال رفتاری از دیدگاه مکتب انسان گرایی هر عاملی است که:

الف) در سازگاری فرد با محیط ایجاد اختلال کند
ب ) منجر به نابهنجاری رفتاری فرد شود
ج ) فرد را در سطح ارضای نیازهای سطوح پایین نگهدارد و از خودشکوفایی او جلوگیری کند
د ) هیچکدام

13ـ از نظر کدام مکتب عوامل محیط فیزیکی نظیر آلودگی هوا و سروصدا و جمعیت و غیره بهداشت روانی را به خطر می‏‌اندازد؟

الف) بوم شناسی
ب ) زیست گرایی
ج ) رفتارگرایی
د ) روانکاوی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان

14ـ مفهوم پیشگیری معادل کدام گزینه زیر است؟

الف) بررسی مشکلات عمده جامعه و جلوگیری از ابتلا موارد جدید بیماری
ب ) کلیه تدابیر و فعالیتهایی که از پیدایش و افزایش بیماری روانی در جامعه جلوگیری می‏کند
ج ) سازش منطقی با پیشامدهای زندگی و جلوگیری از تکرار آنها
د ) هیچکدام

15ـ هدف بهداشت روانی کدام است؟

الف) ایجاد سلامت روانی و ایجاد محیطی سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی
ب ) جلوگیری از ابتلا به بیماریهای روانی و پیشگیری از عوارض برگشت بیماریها
ج ) کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماریهای روانی، تشخیص زودرس آنها
د ) تمامی موارد فوق

16ـ مفهوم «پیشگیری اولیه» به کدام گزینه نزدیکتر است؟

الف) انجام فالیتهایی که از ایجاد بیماریها یا اختلالات روانی جلوگیری می‏کند
ب ) انجام مداخله‏های تحقیقی برای تقویت و تحکیم سلامت جسمی و روانی
ج ) گزینه الف و ب
د ) علاج واقعه قبل از وقوع آن بصورت مشخص و تنظیم شده میسر نمی‏باشد

17ـ برای اجرای برنامه‏های پیشگیری اولیه بیماری روانی به بررسیهای ….. و ….. نیاز داریم.

الف) اتیولوژیک، اپیدمیولوژیک
ب ) مراکز مشاوره، مراکز تعلیم و تربیت نیروی انسانی
ج ) پژوهشی، خدماتی
د ) اختلال یابی، تشخیصی

18ـ مفهوم پیشگیری ثانویه به کدام گزینه زیر نزدیکتر است؟

الف) مداخله در روش درمان یک بیماری و شیوع آن
ب ) مداخله زودهنگام در شناخت و درمان سریع نشانه‏های بیماری با هدف کاستن از شیوع آن
ج ) مداخله در روشهای کم کردن اختلال و رساندن آن به حداقل
د ) درمان فوری بیماری و بهبود بخشیدن بیمار و بازگشت او به زندگی عادی

19ـ اهداف پیشگیری ثانویه کدام است؟

الف) بیماریابی و درمان عوارض بیماری
ب ) رساندن به حداقل شیوع و پیشگیری از ابتلاء
ج ) کاستن از علائم اختلال، محدود کردن ادامه آن و رساندن به میزان حداقل شیوع
د ) سرعت تشخیص، پیشگیری کامل

20ـ مفهوم پیشگیری ثالث به کدام گزینه نزدیکتر می‏باشد؟

الف) فعالیتهایی در جهت هدف بخشیدن به مسیر درمان و ایجاد امید و روحیه در بیمار
ب ) کاهش عوارض ناشی از مشکلات زندگی و درمان فوری بیماری
ج ) آموزش روشهای مهار بیماریهای روانی
د ) فعالیتهای توان بخشی از افراد دارای بیماریهای مزمن را با حداکثر تواناییهای جسمانی و روانی و اجتماعی فعال می‏کند

21ـ فروید فعالیت روانی را از نظر آگاهی و ناآگاهی به سطوح ….. و …..و ……تقسیم کرده است؟

الف) ظاهر، ناآشکار، پنهان
ب ) هشیار، نیمه هوشیار، ناهشیار
ج ) هشیار، فراموش شده، خاطرات ابتدایی
د ) نیمه‏آگاه، فراموش شده، ناهشیار

22ـ تقسیم بندی فروید برای ساختار شخصیت کدام است؟

الف) من، من برتر
ب ) خوآگاه، نیمه خودآگاه
ج ) هشیار، فراموش شده،خاطرات ابتدایی
د ) نیمه آگاه، فراموش شده، ناهشیار

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان

23ـ تفاوت من برتر و وجدان اخلاقی در چیست؟

الف) وجدان اخلاقی در تصور آگاه فعالیت می‏کند ولی من برتر در روان ناخودآگاه
ب ) وجدان اخلاقی از دستورات والدین در کودکی شکل می‏گیرد ولی من برتر خود به خود تشکیل می‏شود.
ج ) وجدان اخلاقی در ناخودآگاه فرد و من برتر در شعور آگاه فعالیت می‏کند
د ) وجدان اخلاقی مجازات می‏کند ولی من برتر مجازات نمی‏کند
24ـ مکانیسم واپس رانی ….. است اما فرونشانی عملی است…..
الف) آگاهانه، ناآگاهانه
ب ) ناآگاهانه، آگاهانه
ج ) آزارنده، غیر ارادی
د ) ارادی، آزارنده

25ـ نتیجه استفاده افراطی از مکانیسم واپس رانی کدام است؟
الف) یک زندگی خوب توأم با تطابق با محیط
ب ) راه رفتن در خواب، فراموشی بیمارگونه، فلج هیستریک و اسکیزوفرنیا
ج ) فراموشی بیمارگونه و عادت شدید به استفاده از آن مکانیسم
د ) تأثیر خاصی در زندگی فرد ندارد

26ـ مکانیسم جبران روشی است برای……
الف) تقویت نیروی اراده و اقدام به هر کار غیرممکن
ب ) افزایش نیروی ذهنی
ج ) انتقاد یا کنایه به دیگران
د ) مقابله با کمبودها و ضعفهای فردی و کاستن از احساس حقارت

27ـ مکانیسم همانندسازی برای رشد …… و ….. بسیار اهمیت دارد.
الف) ارزشها و افکار جدید
ب ) نهاد و من برتر
ج ) من و من برتر
د ) نهاد و من

28ـ افراد نگران و تحت فشار برای توجیه اعمال خود و تسکین ناکامیها به مکانیسم ….. متوسل می‏شوند.
الف) جبران
ب ) شبیه سازی
ج ) دلیل تراشی
د ) همانند سازی

29ـ استفاده افراطی از مکانیسم دلیل تراشی سبب…..
الف) فریب خود و عبرت نگرفتن از خطاها، عقاید غلط و اوهام می‏شود
ب ) احساس احترام به خود و تعادل شخصیت می‏گردد
ج ) احساس هیجان و درک حقایق منطقی اطرافش می‏شود
د ) محافظت روانی و آسایش فردی می‏گردد

30ـ در کدام مکانیسم دفاعی احساس خشم و غضب ممکن است به شکل ادب افراطی، متانت و خوشرویی تظاهر کند؟
الف) جبران
ب ) واکنش سازی
ج ) جبران
د ) همانندسازی

31ـ کودکی که پس از تنبیه شدن از سوی مادر، خواهر کوچکتر خود را کتک می‏زند از چه مکانیسمی سود جسته؟

الف) جابجایی
ب ) واکنش سازی
ج ) جبران
د) همانند سازی

32ـ چرا کودکانی که دارای والدین پرخاشگر هستند و تنبیه می‏شوند در مدرسه بسیار پرخاشگرتر از سایرین عمل می‏کنند؟
الف) یاد می‏گیرند که پرخاشگر باشند
ب ) براساس اصل تقسیم و مکانیسم جابجایی خشم خود را از خانه به مدرسه منتقل می‏کنند
ج ) چون تشویق شده‏اند که پرخاشگری کنند
د ) چون اولیای مدرسه نیز با آنها بصورت پرخاشگرانه برخورد می‏کنند

33ـ کودک هفت ساله‏ای که پس از تولید خواهر خود، شبها به سختی به خواب رفته و جای خود را خیس می‏کند،
الف) به او حسادت می‏کند و احتیاج به آرامش دارد
ب ) در او ایجاد ناکامی شده است
ج ) از مکانیسم واپس روی به سنین قبلی خود استفاده می‏کند
د ) بهانه‏جویی می‏کند

34ـ خوابیدن و خواب دیدن با کدام مکانیسم روانی در رابطه است؟
الف) واکنش سازی
ب ) همانند سازی
ج ) واپس روی
د ) جبران

35ـ تاجری که پس از ورشکستگی دست به خودکشی می‏زند کدام مکانیسم دفاعی به افراط استفاده کرده؟
الف) واپس روی
ب ) جبران
ج ) درون فکنی
د ) فرافکنی

36ـ در آزمونهای رورشاخ و اندریافت موضوع از چه مکانیسمی برای تشخیص تمایلات درونی فرد استفاده می‏شود؟
الف) همانند سازی
ب ) واپس روی
ج ) درون فکنی
د ) فرافکنی

37ـ استفاده افراطی از مکانیسم فرافکنی بیشتر در چه کسانی دیده می‏شود؟
الف) در بیماران روانی نظیر افراد پارانوئید
ب ) در تمامی افراد یکسان استفاده می‏شود
ج ) در خانواده‏های پرخاشگر
د ) در کودکان سنین دبستانی

38ـ تعریف قابل قبول برای مکانیسم والایش:

الف) این مکانیسم بر سلامت روانی شخص تأثیر چندانی ندارد
ب ) والایش نوعی جابجایی است که در آن هدف جابجایی سازندگی و خلاقیت است
ج ) نمونه‏های این مکانیسم در زندگی افراد عادی کمتر دیده می‏شود
د ) مکانیسمی است که زیان قابل توجهی برای فرد به همراه ندارد

39ـ والایش کامل چه حسی منجر به کشفیات و ابداعات بزرگ عملی شده است؟

الف) قدرت نمایی
ب ) کنجکاوی
ج ) انگیزه مادری
د ) برتری جویی

40ـ وقتی در مدرسه مربیان توجه کودک مهاجم و پرخاشگر را به سوی بازی فوتبال هدایت می‏کنند، دست به چه کاری می‏زنند؟

الف) والایش کنجکاوی
ب ) والایش قدرت نمایی
ج ) والایش بزهکاری و تخریب
د ) والایش ستیزه‏جویی و پرخاشگری

41ـ خانمی که بعداز طلاق حاضر به ازدواج نیست و پرستاری از سالمندان را به عهده گرفته از چه مکانیسمی استفاده می‏کند؟

الف) والایش آزارگری
ب ) جبران
ج ) والایش انگیزه مادی و کوشش جنسی
د ) تبدیل

42ـ کدام مکانیسم مهمترین نقش را در هیستری ایفا می‏کند؟

الف) جبران
ب ) تبدیل
ج ) والایش
د ) درون فکنی

43ـ کودکی که پدر و مادرشض به یک مسافرت کاری رفته‏اند ناگهان از دل‏درد شدید شکایت می‏کند او از چه مکانیسمی استفاده می‏کند؟

الف) تبدیل
ب ) برون فکنی
ج ) واپس روی
د ) درون فکنی

44ـ فردی که در خبر مرگ یکی از عزیزان خود را باور نمی‏کند و از پذیرش آن امتناع می‏ورد مکانیسم …. را بکار می‏برد،

الف) توجیه عقلی
ب ) انکار
ج ) والایش
د ) تبدیل

45ـ کدام مکانیسم برای دفاع از من بکار می‏رود و انرژی روانی را در جهت فعالیتهای مثبت متحد می‎‏‏کند…

الف) تبدیل
ب ) جبران
ج ) توجیه عقلی
د ) والایش

46ـ بهترین تعریف ناکامی را می‏توان به صورت زیر ارائه داد:

الف) منابع ناکامی شناخته شده نیستند تا بتوان تعریف مناسبی ارائه داد
ب ) ناکامی در زندگیهای شهری با روستایی تفاوتی ندارد
ج ) حالت روانی فرد در برابر هدف یا نیازی که به مانع برخورد کرده و از آن محروم شده
د ) نگرانی و ترس زیاد رابطه مشخصی با مسئله ناکامی ندارند

47ـ منابع ناکامی به چند دسته تقسیم می‏شوند؟

الف) منابع روانی و جسمانی
ب ) منابع بیرونی و منابع درونی
ج ) منابع فرهنگی و اقتصادی
د ) منابع طبیعی و غیرطبیعی

48ـ ناکامی کودکی که نقص مادرزاد پا برای بازی فوتبال دارد از عوامل …… با جنبه….. سرچشمه می‏گیرد.

الف) درونی، بیرونی
ب ) بیرنی، بدنی
ج ) درونی، بیرونی
د ) درونی، روانی

49ـ چه نوع عواملی را به نام منابع درونی ناکامی با جنبه روانی تقسیم‏بندی می‏کنیم:

الف) ضعف، نقص بدنی، نارسایی در اندامهای خارجی و داخلی
ب ) ترس از تحقیر همکلاسیها
ج ) گرما، سرما، بهمن، باران و برف، سیل و زلزله
د ) عواملی نظیر هوش، نگرشها، ترس، اضطراب، عواطف شدید و قیدوبندهای اخلاقی

50ـ عوامل بیرونی منابع ناکامی خود به چه جنبه‏هایی تقسیم می‏شوند؟

الف) 3 جنبه روانی، جسمانی، اقتصادی
ب ) سیستم فکری، نگرش، هوش
ج ) فرهنگی و اجتماعی
د ) 3 جنبه طبیعی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی

51ـ فردی که برای یک مصاحبه مهم شغلی در وقت مقرر باید به شهر دیگر عزیمت کند ولی به علت بدی جو تمام پروازها کنسل است با کدام منبع ناکامی روبرو شده است؟
الف) عوامل درونی با جنبه روانی
ب ) عوامل بیروعتی با جنبه اقتصادی
ج ) عوامل بیرونی با جنبه طبیعی
د ) عوامل درونی با جنبه ترس از پرواز

52ـ مخالفت والدین دختر و پسری که متعلق به طبقات متفاوت اقتصادی جامعه هستند با ازدواج آنها:
الف) ناکامی از نوع عوامل درونی با جنبه اقتصادی را به دنبال دارد.
ب ) ناکامی از نوع عوامل بیرونی با جنبه فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد.
ج ) ناکامی از نوع عوامل بیرونی با جنبه اقتصادی
د ) منجر به ناکامی نخواهد شد.

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان

53ـ هزینه ‏های بالای زندگی، گرانی و تورم از کدام عوامل ناکامی برای افراد جامعه به حساب می‏آید؟
الف) عوامل بیرونی با جنبه اجتماعی
ب ) عوامل بیرونی با جنبه اقتصادی
ج ) عوامل درونی با جنبه روانی
د ) عوامل روانی با جنبه اقتصادی

54ـ تحمل ناکامی یعنی:
الف) توانایی تحمل ناکامی بدون توسل به پاسخهای نامناسب
ب ) ایستادگی در برابر ناکامی بدون توسل به پاسخهای مناسب
ج ) نفرین و دشنام دادن به زمین و آسمان و مقصر جلوه دادن دیگران
د ) تسلیم شدن در برابر ناکامی و آن را جزء سرنوشت خود دانستن

55ـ درباره مواجهه کودکان با ناکامی کدام راهکار برای والدین و کودکان مناسبتر است؟
الف) سختگیری شدید و امر و نهی مداوم کودک و کنترل دائم بر کودک و رفتارهایش
ب ) دادن اختیار کامل اعمال و رفتار به کودک و آزاد گذاشتن او در هر کاری که خواست کودک بود
ج ) مداخله در تمامی موفقیتها و یاری کردن کودک برای آنکه با هیچ ناکامی مواجه نشود
د ) تجربه ناکامی و مواجه شدن کودک با موفقیتهایی که خلاف میلش است و یافتن راه حل مناسب توسط خود کودک

56ـ «مهارت به تأخیر انداختن خشنودیها بدون اینکه سازگاری روانی ـ زیستی فرد را به خطر اندازد»: یعنی
الف) شناخت واقعیت
ب ) ناکامی
ج ) توانایی فرد به تحمل ناکامی
د ) هیچکدام

57ـ پرخاشگری حاصل از ناکامی را از طریق چه مکانیسم روانی می‏توان به نفع فرد و اجتماع تمام کرد؟
الف) مکانیسم جبران
ب ) مکانیسم جابجایی
ج ) مکانیسم والایش یا تصفیه
دا) مکانیسم فرافکنی

58ـ از بین عوامل ایجاد تعارض کدام نوع پایاترین و ریشه‏دارترین ناکامی را در فرد ایجاد می‏کند؟
الف) پرخاشگری
ب ) تعارض انگیزشی
ج ) محرومیت حسی
د) عامل اقتصادی

59ـ انواع تعارض انگیزشی را نام ببرید؟

الف) 1ـ گرایش ـ اجتنابی، 2ـ گرایش ـ گرایش
ب ) 1ـ اجتنابی ـ اجتنابی
ج ) 1ـ اضطرابی ـ 2ـ اجتنابی ـ 3ـ گرایش
د ) 1ـ گرایش ـ گرایش، 2ـ اجتنابی ـ اجتنابی، 3ـ گرایش ـ اجتنابی

60ـ هرگاه تعارض بین دوهدف مثبت که در یک زمان مساوی جاذبه دارند ایجاد شود….نام دارد
الف) گرایش ـ گرایش
ب ) گرایش ـ اجتنابی
ج ) اجتنابی ـ اجتنابی
د ) هیچکدام

61ـ اجبار به انتخاب از بین دوموفقیت نامطلوب که هر دوپیامدهای منفی دارد چه تعارضی را ایجاد می‏کند؟
الف) تعارض اجتنابی ـ گرایشی
ب ) تعارض اجتنابی ـ اجتنابی
ج ) گرایش ـ گرایش
د ) ترس و تهدید

62ـ کودکی که با اشتیاق از پله‏های سرسره بالا می‏رود ولی درمیانه راه به علت ارتفاع زیاد پشیمان می‏شود دچار تعارض:
الف) گرایش ـ احساسی می‏شود
ب ) گرایش ـ اجتنابی می‏گردد
ج ) گرایشی ـ گرایشی می‏شود
د ) اجتنابی ـ اجتنابی می‏گردد

63ـ تعارضات حل نشده چه نتایجی را برای فرد به همراه دارد؟
الف) مدتی باقی مانده سپس خود به خود حل می‏شود
ب ) بیقراری و ناآرامی
ج ) اختلالهای رفتاری و عوارض روان تنی
د ) نتایج و عوارض خاص دربرندارند

64ـ تعارضی که مدتی بماند و راه حل نیابد منجر به ….. می‏شود:

الف) استرس
ب ) پرخاشگری
ج ) روان پریشی
د ) انتقاد درونی

65ـ وقتی محرک تنش‏زا تولید حالت فشار روانی درونی کرد چه پاسخهایی را برمی‏انگیزد؟

الف) پاسخهای پرخاشگرانه و مخرب
ب ) یکسری پاسخهای کلیشه‏ای جسمانی نظیر سردرد، تهوع، سرگیجه
ج ) پاسخهای فیزیک بدن نظیر تغییر ضربان، فشار خون، تعرق و پاسخهای روانی نظیر اضطراب نومیدی افسردگی
د) پاسخهای درونی و بیرونی که تحت تأثیر محیط فرهنگی و اجتماعی فرد است

66ـ بطور کلی فشارهای روانی را به چنددسته تقسیم می‏کنیم:

الف) فشارهای روانی درونی و بیرونی
ب ) فشارهای روانی فیزیکی و روحی
ج ) فشارهای روانی رفتاری و تطابقی
د ) فشارهای روانی مفید و زیانبار

67ـ انواع فشار روانی، استرسی عبارتند از:

الف) روحی و جسمی و بیرونی
ب ) استرسهای فیزیولوژیک، پاتولوژیک و روانی
ج) خستگی مفرط، گرما، سرما
د ) اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

68ـ مدلهای سه گانه فشار روانی عبارتند از:

الف) مدل محرک، مدل پاسخ، مدل شناختی
ب ) مدل روانی، مدل جسمانی، مدل محیطی
ج ) مدل فیزیولوژیک، مدل تعادلی، مدل برانگیختگی
د ) مدل روانشناختی، مدل رفتاری، مدل تبادلی

69ـ انواع پاسخهایی که فرد به فشار روانی میدهد به چندگروه تقسیم می‏شوند:

الف) سه گروه پاسخهای روانشناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی
ب ) سه گروه پاسخهای اخلاقی، اجتماعی و بدنی
ج ) پاسخهای شناختی، پاسخهای احساسی
د ) هیچکدام

70ـ مشخصه‏ های افراد تیپ شخصیتی الف عبارتند از:

الف) پرخاشگر، پرتوقع، احساسی، فشار در ناحیه قلب و مهرطلب
ب ) شخصیت آرام، راحت، خندان و بدون تشویش
ج ) عصبانیت دائم، تند حرف زدن، احساس فوریت زمانی، بی حوصله، ستیزجو
د ) تعارض درونی، ناکامی دایم، فحاشی، خودپندار، ضعیف

71ـ در شرایط امروزی واکنش جنگ یا گریز دستگاه عصبی خود کار یک واکنش …. به حساب می‏آید.

الف) انطباقی
ب) غیرانطباقی
ج ) فیزیولوژیک
د ) خودمختار

72ـ اعصاب سمپاتیک مسؤل فعالیتیهای …. و پاراسمپاتیک بخش مسلط….. می‏دانیم:

الف) آرمیده ـ برانگیختگی
ب ) ذخیره انرژی ـ فعالیت
ج ) غیرانطباقی ـ واکنشی
د ) برانگیخته ـ آرمیدگی

73ـ سه مرحله نشانگان انطباق کلی عبارتند از:

الف) واکنش گریز ، واکنش ستیز، آگاهی از خطر
ب ) فشار روانی، بحران، دفاع
ج ) هوشیاری ، فشار روانی، سازگاری
د ) واکنش آگاهی از خطر، مرحله مقاومت، مرحله فرسودگی

74ـ کدام هورمون به بدن اجازه می‏دهند مدتهای طولانی در مرحله مقاومت با محرک تنش زا مقابله کنند؟

الف) تسترون
ب ) استیل کولین
ج ) کورتیزون و سایر کورتیکواسترئیدها
د ) هورمون رشد

همچنین ببینید :

کلمات کلیدی :

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان + رایگان ، نمونه سوالات ازمون ضمن خدمت بهداشت روان تخصصی ، منابع ازمون ضمن خدمت بهداشت روان ، مجموعه سوالات رایگان ضمن خدمت بهداشت روان ، سوالات تستی ضمن خدمت بهداشت روان ، دانلود سوالات تستی ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیان ، سوالات ضمن خدمت بهداشت روان

3 دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید.ممنون

  2. سلام پاسخ سوالات را باید از کجا تهیه کنیم . اگر امکان دارد پاسخ سوالات راهم در سایت قرار دهید و یا راهنمایی کنید که از کجا می توانیم تهیه کنیم . با تشکر .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *